Retourbeleid / Returns & refunds

Telefoon: +32(0)477/777.321
E-mailadres: info@designshopp.be
Ondernemingsnummer: BE0882.962.987

Retourbeleid voor verkoop via www.designshopp.be

1. Bedenktijd

1.1. U heeft steeds 14 dagen bedenktijd na de aankoop van producten via onze website. Wenst u uw aankoop te retourneren, dan betaalt u enkel de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product.

1.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen in perfecte staat te zijn behouden en voorzien te zijn van de originele verpakking.

2. Klachten en garantie

2.1. Klachten over aangekochte producten dienen in steeds per e-mail of per aangetekend schrijven aan ons te worden gemeld binnen de 14 dagen na levering. Onze medewerkers reageren doorgaans binnen de 24 uur na ontvangst van een klacht.

2.2. Klachten over het product zelf dienen ook schriftelijk per e-mail aan ons te worden gemeld op info@designshopp.be. We verzoeken u vriendelijk om uw klacht zo specifiek mogelijk te beschrijven:  eventueel aangevuld met foto’s. Indien we uw klacht niet zelf kunnen behandelen en oplossen, dan zullen wij voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

2.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt steeds schriftelijk. We streven er altijd naar om u ten allen tijde een uitstekende service en volledige tevredenheid te bieden.

2.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is afhankelijk van het product. U geniet steeds van de minimale garantievoorwaarden die worden voorzien in de Europese wetgeving ter bescherming van de consument.
U kan ons steeds contacteren om de precieze garantietermijn voor een specifiek product te vernemen. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering aan ons te melden.

2.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, dan kan u rekenen op de garanties die worden geboden door de fabrikant of leverancier van het product.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons geselecteerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel aan uw verwachtingen voldoet. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van producten die u bij ons heeft aangekocht.

3.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen of geleverde diensten eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de koper en diens goederen en aangestelden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de door de verkoper geleverde producten, verleende diensten en/of uitgevoerde werken.

3.3. De verkoper is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel: personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten, distributiekosten, enz.

3.4. De koper zal de verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade.

3.5. De verkoper zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

3.6. De verkoper stelt steeds alles in het werk om opdrachten stipt op te leveren volgens de gemaakte afspraak met betrekking tot de leveringstermijn. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan ontstaan bij mogelijk laattijdige levering van de goederen of geleverde diensten.

3.7. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies voor het desbetreffende product.

3.8. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.